Voor juridisch advies op maat

BOA

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa’s hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten.

Taken
Boa’s worden opgeleid in een afgebakend vakgebied. Hierdoor kunnen zij deskundig zijn op gebieden waarop de politie dat niet is. Een jachtopziener weet bijvoorbeeld meer over wetgeving rond de jacht dan een politieagent.
Boa’s hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. De boa mag identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Elke soort boa heeft een eigen takenpakket. Zo controleert een treinconducteur plaatsbewijzen, rapporteert een milieu-inspecteur over vervuiling (zoals zwerfafval en autowrakken) en bewaakt een jachtopziener een jachtveld.

Domeinen en bevoegdheden
De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen. De domeinen zijn:

  1. Openbare Ruimte
  2. Milieu, welzijn en infrastructuur
  3. Onderwijs
  4. Openbaar vervoer
  5. Werk, Inkomen en Zorg
  6. Generieke Opsporing

Elk domein heeft zijn eigen specifieke opleidingseisen en een zogenoemd maximaal opsporingspakket. Voor elk domein is aangegeven wat de bevoegdheden van de boa’s in dat domein zijn. Formeel kunnen boa’s over alle bevoegdheden van het betreffende domein beschikken, maar het is aan de werkgever om te bepalen of de boa deze allemaal gebruikt voor de taken die de boa’s bij deze werkgever conform hun taakomschrijving uitvoeren.
In de Beleidsregels boa staat een uitgebreide beschrijving van de 6 domeinen.

Werken in meerdere domeinen
Een boa kan in maximaal twee domeinen werken, maar alleen als de boa bij twee verschillende boa-werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen. Een parkeercontroleur in dienst van een gemeente kan bijvoorbeeld ook boa milieu, welzijn en infrastructuur zijn voor een landgoedeigenaar. Hij beschikt dan over twee verschillende akten van opsporingsbevoegdheid, bijvoorbeeld een akte voor het domein Openbare ruimte en een akte voor het domein Milieu, welzijn en infrastructuur.

Contact

Van de Veer Consulting
9743 KH Groningen
info@vandeveerconsulting.nl
06 288 874 68
Linkedin