Voor juridisch advies op maat

Ervaring

 • Juridisch medewerker bezwaar en beroep/fiscaal juridisch medewerker:
  • Wet WOZ
  • Afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • onroerende zaakbelastingen
  • parkeerbelastingen
  • leges
  • forensenbelasting
  • toeristenbelasting
  • precariobelasting
  • uitvoeren veldcontrole precariobelasting
  • uitvoeren boekcontrole toeristenbelasting
  • verwerken kadastrale informatie BRK
  • afhandelen kwijtscheldingsverzoeken
  • houden van hoorzittingen
  • secretaris bezwarencommissie
 • Heffingsambtenaar afdeling Belastingen:
  • doorvoeren mutaties
  • voorbereiden aanslagkohieren
  • controles op inconsistenties
  • draaien van aanslagkohieren
  • verzending aanslagbiljetten
  • redigeren van verordeningen
  • schrijven van adviezen naar college en gemeenteraad
 • Behandelaar planschadeverzoeken.
 • Parkeercontroleur.
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar met DHW.
 • Juridisch medewerker bezwaar gemeentelijke sociale dienst (DWI) en UWV
 • Juridisch consultant arbeidsgeschillen
 • Juridisch consultant huurgeschillen
 • Juridisch consultant loongeschillen
 • Evenementenbeveiliger (IBT)
 • Verzorgen van opleiding tot verkeersregelaars
 • Verzorgen van opleiding tot parkeercontroleurs

Competenties:

 • Waarnemings- en inschattingsvermogen;
 • Zelfstandigheid;
 • In staat in teamverband te functioneren;
 • Empathisch vermogen;
 • Samenwerkingsgerichtheid;
 • Servicegerichtheid;
 • Doelgericht en daadkrachtig optreden;
 • Stressbestendigheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Vaardigheid in omgaan met mondige burgers en conflictsituaties;
 • Digitaal vaardig.

Ervaring met programma’s:
WordPerfect 5.x t/m 7.x, Word for Windows, Exact, Excel, PowerPoint, Access.

Ervaring met gemeentelijke applicaties, zoals:
Geotax, Centric (GHA, GHS, VGS4U, VGS4ALL, GWS4ALL), K + V Van Alphen, AS/400 GKS, Involon, Octopus, Citrix, BVS, CiVision (Getronics-PinkRoccade), Gouw IT, Corsa, Stroomlijn, ELC, Cipers, Mozard, PIV4ALL, Suwinet, GOUW-IT 5 en 7, Key2Heffen, Key2Belastingen.

Rijbewijs B, C, CE.

Contact

Van de Veer Consulting
9743 KH Groningen
info@vandeveerconsulting.nl
06 288 874 68
Linkedin