Voor juridisch advies op maat

Advies WOZ-waarde

De Wet WOZ schrijft voor dat de waarde van de woning tot stand komt door de vergelijking met de gerealiseerde verkoopcijfers van goed vergelijkbare woningen.

Uiteraard zijn er verschillen tussen uw woning en de verkochte vergelijkbare woningen.
Uit de waardevaststelling moet blijken dat de gemeentelijke taxateur hier voldoende rekening mee gehouden heeft.

Indien u van mening bent dat niet het geval is en dat de waarde van uw woning daarom te hoog is vastgesteld, is een bezwaarschriftprocedure het juiste middel om beoordelen of de onderbouwing van de waarde correct is.

Contact

Van de Veer Consulting
9743 KH Groningen
info@vandeveerconsulting.nl
06 288 874 68
Linkedin