Voor juridisch advies op maat

Aanvragen kwijtscheldingen

Indien u financieel niet in staat bent om uw gemeentelijke lasten te voldoen, kunt u bij de gemeente een kwijtscheldingsverzoek indienen. Hoewel de gemeentelijke websites hier voldoende informatie over verstrekken, is het voor velen toch een grote drempel om zo’n verzoek in te dienen.

Ik kan u begeleiden bij de aanvraagprocedure, de in te leveren stukken met u doornemen en hierdoor de aanvraagprocedure vlotter laten verlopen. Als de aanvraag niet volledig is, zal het langer duren, omdat de stukken per post worden opgevraagd en opgestuurd, waardoor de beoordeling ervan meer tijd in beslag neemt.

Na het indienen van het verzoek, zal de gemeente toetsen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of een deel ervan.

Contact

Van de Veer Consulting
9743 KH Groningen
info@vandeveerconsulting.nl
06 288 874 68
Linkedin